Zajęcia z przedmiotu "Geometria wykreślna 2" dla studentów drugiego semestru kierunku Architektura.