Zajęcia z przedmiotu "Cyfrowe techniki inwentaryzacji architektonicznej i urbanistycznej" dla studentów drugiego semestru kierunku Architektura

Zajęcia z przedmiotu "Geometria wykreślna 2" dla studentów drugiego semestru kierunku Architektura

Zajęcia z przedmiotu "Geometria wykreślna 1" dla studentów pierwszego semestru kierunku Architektura.

Zajęcia z przedmiotu "Rysunek techniczny i geometria wykreślna" dla studentów pierwszego semestru kierunku Inżynieria Środowiska - Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Zajęcia z przedmiotu "Rysunek techniczny" dla studentów pierwszego semestru kierunku Odnawialne Źródła Energii - Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki